Tisztelt Hitelező, Tisztelt Látogató!
 
A Cstv. 63/B. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben az alább felsorolt felszámolási eljárásokban bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyon értékű jogokat is), azt haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül jelentsék be a felszámoló 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A címén.

Eljárások

A felszámolási eljárás a többször módosított 1991. évi XLIX. törvény szerint folyik.